"ეს არაჩვეულებრივი ხალხი იმსახურებს ცხოვრობდეს ბევრად უკეთ" - ნატო ჩხეიძე


"დღეს გიორგი ლობჟანიძესთან ერთად ვიყავით მის მშობლიურ სოფელ ნაბახტევში. კარდაკარ მოვიარეთ მისი სამეზობლო. მერე ალი, ბრილი და აძვისიც. .

მადლობა მას ამისთვის.

ალში ოჯახ-ოჯახ შემოვიარეთ მთელი სოფელი.

ცვლილებების სურვილით დამუხტულია იქაურობა.

ეს არაჩვეულებრივი ხალხი იმსახურებს ცხოვრობდეს ბევრად უკეთ." - ნატო ჩხეიძე


)