ხაშურის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახი დახმარებას ითხოვს)