მოიძებნა 6 ჩანაწერი


5 ყველაზე ხშირი პრობლემა იზოლაციის დროს და მათი მოგვარების...

ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი

ეს იზო­ლა­ცი­ი­სა და სახ­ლში ხან­გრძლი­ვად ყოფ­ნის ერთ–ერთი მთა­ვა­რი შე­დე­გია. მეც­ნი­ე­რუ­ლი კვლე­ვე­ბით და­დას­ტურ­და,.

)