ქალაქ ხაშურში თევდორე მღდვლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები იგეგმება


ქალაქ ხაშურში თევდორე მღდვლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები იგეგმება.

აღნიშნულის შესახებ, მუნიციპალიტეტის მერიამ ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა.

იმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველთან შეათანხმოს მასალების იერსახე;

მიმწოდებელმა სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე ტერიტორიაზე უნდა გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

სკვერის მოწყობითი სამუშაოებისთვის მუნიციპალიტეტის მერიამ 57 264 ლარი გამოჰყო.


)