მუნიციპალიტეტის მერიამ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოაცხადა


ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერი სატელეკომუნიკაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოაცხადა.

წინადადბების მიღება 15 დეკემბრიდან 17 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას 6 686 ლარი შეადგენს.

ტენდერით დაინტერესების შემთხვევა პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატელეფონო მომსახურების განხორციელება ყოველდღიურად 24 საათის განმავლობაში;

ბ) ტექნიკური მხარდაჭერა 24 საათის განმავლობაში, მომსახურების სტაბილურობის გარანტია;

გ) სატელეფონო მომსახურების გაწევისას საუბრების დროის წამობრივი დამრგვალება;

დ) გაუწიოს შემსყიდველს შიდა ქსელის რეორგანიზაციის მომსახურება.

მომსახურების შესრულების ვადაა 2021 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.


)