ინტერვიუ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთის“ წარმომადგენელთან)