კორონავირუსი და თვითმკურნალობა - რა რისკები ახლავს მერდიკამენტების თვითნებურ მიღებას)