ხაშურის მუსიკალური სკოლის დაუსრულებელი რესტავრაცია და კრიტიკა ადგილობრივ ხელისუფლებას)