გორისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების მერის მოადგილეებმა თანამდებობა დატოვეს)