პრეზიდენტი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ხვდება
)