ხაშურში, რუსთაველის ქუჩიდან 6 ძაღლი სააგენტოში გადაიყვანესხაშურში, რუსთაველის ქუჩაზე დილიდან მიმდინარეობდა (ე.წ. რეიდი) სააგენტოში გადმოყვანილი 6 ძაღლი მიმდინარეობს დანარჩენი ძაღლების გადმოყვანაც.

სააგენტო მიუსაფარ ცხოველებს (ძაღლებსა და კატებს) უზრუნველყოფს შემდეგი პროცედურებით:

სამედიცინო შემოწმება;

პოპულაციის მართვა (კასტრაცია, სტერილიზაცია);

ცოფის საწინააღმდეგო აცრა;

პარაზიტებზე დამუშავება;

დათაგვა (ყურზე მაგრდება ყვითელი ფერის საჭიდი,

რაც იმას ნიშნავს რომ ცხოველი უსაფრთხოა);

აღნიშნული პროცედულების გავლის შემდეგ ცხოველი უბრუნდება ბუნებრივ გარემოს.


)