ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების გაერთიანების წარმომადგენლებმა საშობაო ალილოსთვის განკუთვნილი ძღვენი წმინდა დიმიტრი ყიფიანის პანსიონში მიიტანესხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის და ა(ა)იპ კულტურისა და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების გაერთიანების წარმომადგენლებმა საშობაო ალილოსთვის განკუთვნილი ძღვენი წმინდა დიმიტრი ყიფიანის პანსიონში მიიტანეს.

წელს ალილოსთვის განკუთვნილი საშობაო შემოწირულობების შეგროვება წმინდა დიმიტრი ყიფიანის პანსიონში მიმდინარეობს.

დღის ბოლოს შემოწირულობა ბენეფიციარებთან გადანაწილდება.


)